RÖRELSEGLÄDJE I SKOLAN

Varför?

Idag sitter barn stilla mer än någonsin! Barn rekommenderas till minst 60 minuter rörelse om dagen och studier från 2020 visar att bara 40 % av pojkarna och 20 % av flickorna når upp till den rekommenderade nivån. Detta påverkar hälsan negativt, det vet vi. Men att även inlärningsförmågan påverkas drastiskt av fysisk aktivitet är relativt ny kunskap. Forskning visar att fysisk aktivitet även förbättrar hjärnans funktion, kreativitet och koncentrationsförmåga vilket leder till bättre skolresultat samt hälsosammare elever.

Vad:                                                                

Superkids har i flera år jobbat med fysisk aktivitet kopplad till inlärning och hälsa. Vi har tagit fram ett program vars mål är att få skolbarn mer aktiva under skoldagen.

Vi vill med detta program göra det enkelt att ändra på då vi tror att få in rörelse i det dagliga skolarbetet. I varje ämne kan det enkelt skapas moment som kan utföras fysiskt och detta material gör det väldigt enkelt för lärare att implementera i det dagliga arbetet och eleverna älskar det.

Programmet inkluderar:

2. Korta 3-5 min träningsvideos för klassrummen och lite längre (10-20 min) videos för hemmaträning.

5. Vi kommer gärna ut till din skola och kör ett träningspass med barnen.

Hur fungerar det?

Detta program passar utmärkt in i skolans nuvarande kursplan och är väldigt enkelt för lärare att implementera och integrera. De lärare som har testat programmet tycker att barnen är mer fokuserade och jobbar bättre med korta och roliga rörelsepauser under lektionerna. Både barnen och lärarna tycker programmet är väldigt roligt och enkelt att arbeta med. Programmet skapar rörelseglädje hos barn och det blir en mer naturlig del av vardagen.

Vi har även skrivit en bok, ”Superkids – Din Guide till en Aktiv och Hälsosam Familj”, som är en guide för föräldrar i hur man motiverar sig själv och sina barn till att göra hälsosammare val. Skicka ett email om ni vill köpa en kopia.

Kontakta oss på peter@psfitness.se för frågor och mer information.